Om DinFramtid | Tjänster | Metodbeskrivning | Referenser | Kontakt
 Polska
Tjänster - Förebyggande åtgärder mot stress, utbrändhet m.m.

Att må bra på och av arbetet är minst lika viktigt som att få lön. Därför bör arbetsmiljöfrågor vara ett fortsatt högprioriterat arbetsområde för samtliga arbetsgivare. Förr handlade det kanske mest om fysiska förhållanden på arbetsplatsen. Nu handlar arbetsmiljö lika mycket om psykosociala frågor såsom stress, utbrändhet, trivsel och arbetsglädje.

Forskarna har kommit fram till att arbetsledarna har "huvudrollen" för att skapa god arbetsmiljö. DinFramtid erbjuder ditt företag att ta fram program till arbetsmiljöutbildning just för dina arbetsledare.

Samtidigt är det viktig att personalen få möjlighet till diskussion om förebyggande åtgärder mot dålig arbetsmiljö. DinFramtid erbjuder workshops, konstruktiva diskussioner med olika teman inom arbetsmiljön, exempelvis "Att skapa ett hållbart arbetsliv" eller "Metod för att motverka stress".

Kontakta DinFramtid för utformning av skräddarsytt program just för ert företag.

<<< Handledning


DinFramtid E-post: info@dinframtid.se