Om DinFramtid | Tjänster | Metodbeskrivning | Referenser | Kontakt
 Polska
Tjänster - Livs- och Karriärcoaching för ungdomar och vuxna
  • Känner du arbetsglädje?
    Får du använda dina resurser/färdigheter och din kompetens i ditt arbete?
    Finns det goda utvecklingsmöjligheter?
  • Vet du vad du ska göra efter högstadiet resp. gymnasiet?
    Har du valt rätt utbildning?

Svarar du ja på de här frågorna är det bara att gratulera. Svarar du däremot nej på någon eller några av dem kanske du borde kontakta DinFramtid.

Karriärbegreppet står för den enskilda personens individuella möjligheter, vilja och val att utvecklas. DinFramtid ser de här begreppen i ett bredare perspektiv, nämligen att privatliv skall hänga ihop med arbetsliv resp. studentliv.

Livs- och karriärcoaching via DinFramtid handlar om att staka ut en färdriktning för livet, inte en snäv och fyrkantig väg som du slaviskt följer oavsett vad som händer utan en riktning baserat på din egen vision om Vem du vill vara och Vad du vill göra med ditt liv. Karriärcoaching via DinFramtid sker med hjälp av en coach som startar med självinventeringsarbete som tydliggör dina styrkor, resurser, egenskaper, intressen och därefter hjälper dig att uppnå de mål som du själv har satt upp. Det är du med stöd av coachen som har ansvar för din egen karriärprocess.

Specialitet och inriktning
Huvudsaklig metod är lösningsfokuserad coaching för både ungdomar och vuxna när de ska välja sin/sitt framtida utbildning och yrke. Denna typ av karriärplanering förebygger t.ex. felaktiga val av program i gymnasieskolan, felaktiga val av högskoleutbildning samt olämpliga yrken.
DinFramtid erbjuder karriärcoaching vid personlig utveckling, fortbildning vid omställning och nedskärning, när personer ska rehabiliteras eller när ungdomar väljer utbildning.

Se möjligheten att förverkliga dina idéer och tillgodose dina behov, 
kontakta DinFramtid.

<<< Kompetensutveckling | Jobbcoaching >>>


DinFramtid E-post: info@dinframtid.se