Om DinFramtid | Tjänster | Metodbeskrivning | Referenser | Kontakt
 Polska
Tjänster - Kompetensutveckling

"KOMPETENSUTVECKLING ÄR EN INVESTERING" - anser de flesta forskare inom detta område.

Kompetenshöjning spetsar både individen och det företag hon eller han arbetar på och enligt undersökning från exempelvis/bl.a. IHM Business School ökar dessutom företagens lönsamhet och konkurrenskraft.

DinFramtid hjälper Er genom att ge stöd:

  • till ledare, medarbetare, team och enheter att sätta och följa upp verksamhetsmål och inventera personalens kompetens
  • till ledare för att utveckla sitt ledarskap och möta medarbetarna på ett bättre sätt
  • till ledare och medarbetare för genomförande och uppföljning av utvecklingssamtal

Kompetens bygger inte enbart på kunskaper utan på en kombination av kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper! Att ägna tid åt personlighets- och relationsfrågor samt omtanke i utvecklingssamtalet är mycket uppskattat bland både medarbetare och chefer. Det ger förutsättningar för samtal som lyfter och som utvecklar medarbetarnas "hela kompetens". För chefen är det ett verktyg för att behålla duktiga medarbetare samtidigt som effektivitet och teamkänsla förstärks. Med rätt verktyg för bedömning av medarbetarens personlighet i förhållande till arbetsuppgifternas krav blir samtalen både lättsamma och roliga att genomföra.

Livs- och Karriärcoaching >>>


DinFramtid E-post: info@dinframtid.se