Om DinFramtid | Tjänster | Metodbeskrivning | Referenser | Kontakt
 Polska
Metodbeskrivning

DinFramtid tillämpar ett Lösningsfokuserat arbetssätt vilket vänder sig både till individer och grupper.

Coachens uppgift är att upptäcka och locka fram dina enskilda kvalitéer för att stärka dig och förse dig med arbetsverktyg för att förändra din yrkeskarriär och livssituation. Coachen skapar strukturerade och meningsfulla möten samt skapar en inriktning i samtalet. Coachen ger stöd, engagerar och motiverar dig i utveckling av dina mål, din kompetens samt dina lösningsstrategier.
Det kommer vara du med stöd av coachen som sedan har ansvar för att uppnå de mål som du själv har satt upp. Du och Coach jobbar kontinuerligt i ett ”team” och tillsammans bollar ni tankar och idéer.


DinFramtid E-post: info@dinframtid.se