Om DinFramtid | Tjänster | Metodbeskrivning | Referenser | Kontakt
  Polska
Om DinFramtid

Funderar Du mycket på vad Du vill göra i framtiden?

  • Vem vill du vara?
  • Vad vill du göra med ditt liv?
  • Hur når du dit?

DinFramtid erbjuder personlig coaching med inriktning på karriär, jobb och rehabilitering med målet att förändra ditt liv genom samtal med fokus på lösningar! DinFramtid erbjuder även tjänster som hjälper företag att både förebygga och behandla "ohälsa".

Din Framtid representeras av Krystyna Angseryd som är utbildad lärare och beteendevetare med inriktning på arbetsmiljö samt fil. kand. i pedagogik. Hon har lång erfarenhet av:

  • Karriär- & jobbcoaching, handledning och rehabilitering från Arbetsförmedlingen.
  • Ledarutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering som personalkonsulent inom kommunen.
  • Karriärcoaching och metodhandledning från högskolan.
  • Arbete som socialsekreterare.
  • Pedagogik, kuratorverksamhet och vägledning från gymnasieskolan.
  • Rehabilitering av sjukskrivna för Försäkringskassan

Huvudsaklig metod är lösningsfokuserad coaching för både individer och små grupper. Metoden fokuserar på lösningar och människors resurser, istället för på problem och svagheter.

"Som grundare av DinFramtid har jag lång erfarenhet av att hjälpa människor att hitta den rätta vägen i arbetslivet. Idén att bilda bolag har funnits mycket länge. Under hela mitt arbetsliv har jag arbetat med och för människor, individuellt eller i grupp. Jag trivs med att skapa/förmedla utvecklingsmöjligheter och ge stöd vid behov."


DinFramtid E-post: info@dinframtid.se